Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби;

ГАЛЬКЕВИЧ МАРТА ПЕТРІВНА

Особливості перебігу гострого коронарного синдрому за наявності цукрового діабету 2 типу

та інших факторів ризику ішемічної хвороби серця

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф Швед М.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (док. мед. наук Т.Ю.Юзвенко)

ДИСЕРТАЦІЯ