Main Menu

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології

ШТАТ ЛАБОРАТОРІЇ

В.о. завідувача лабораторії – ст.н.сп., к.б.н. Зазуляк Тетяна Степанівна, головний н.сп., д.мед.н., професор Кузьмінов Б.П., ст.н.сп., к.б.н. Туркіна В.А., ст.н.сп., к.мед.н. Брицька В.С., ст.н.сп., к.мед.н. Грушка О.І., ст.н.сп., к.фарм.н. Семенців Г.М., ст.н.сп., к.фарм.н. Кузьмінов О.Б., н.сп. Шамлян О.В., н.сп. Перейма І.В., н.сп. Яськів Г.І., н.сп. Шевчук Л.П., н.сп. Альохіна Т.А., н.сп. Призиглей Г.В., м.н.сп. Романів І.М., препаратор Петрова О.Є., препаратор Твердь М.В., приб. Вайда О.П.

photo pracivnikiv web

КОНТАКТНІ ДАНІ

Юридична адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Розташуваня: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52

Тел.: 032 260 09 06, 032 236 84 35 (мікробіологічний сектор)

e-mail: expertiza39@gmail.com;   expertiza@meduniv.lviv.ua

 

ІСТОРІЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія промислової токсикології була створена як новий самостійний науковий підрозділ Львівського державного інституту 7 травня 1987 року.

Перші експериментальні дослідження присвячені вивченню токсичності цілого ряду пестицидів, а саме похідних бензімідазолу, дитіокарбаматів та комбінованих препаратів на їх основі, фосфорорганічних сполук, синтетичних перитроїдів з обгрунтуванням гігієнічних нормативів у повітрі робочої зони та в об’єктах навколишнього середовища.

Згодом предметом токсиколого-гігієнічних досліджень стала хімічна продукція, лако-фарбові матеріали, полімерні вироби з оформленням токсиколого-гігієнічних паспортів. Проводиться оцінка відповідності медичним критеріям безпеки готової продукції, сировини, нормативної документації та видача висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи

У 1997 році лабораторією промислової токсикології започатковано видання збірника наукових праць «Актуальні проблеми токсикології та гігієни» (з 2006 року – «Актуальні проблеми профілактичної медицини»). В 2015 р. планується видання дванадцятого ювілейного випуску збірника наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини», присвяченого 90 річчю від дня народження доктора медичних наук, заслуженого професора ЛНМУ ім. Данила Галицького Даценко Ірини Іванівни.

У лютому 2002 р. створено об`єднаний підрозділ – Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) та лабораторія промислової токсикології, структуру якого складають 5 секторів: методичний сектор, сектор фізико-хімічних досліджень, сектор токсикологічних досліджень, сектор біохімічних досліджень, сектор мікробіологічних досліджень.

З 2005 р. в лабораторії розпочато новий напрямок досліджень – гігієнічна регламентація допустимого вмісту лікарських засобів у повітрі робочої зони хіміко-фармацевтичних підприємств.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ЛАБОРАТОРІЇ

Співробітниками лабораторії опубліковано понад 70 статей у фахових виданнях. Видано 3 монографії: Рудник М.П. Шкідливі фактори поліграфічного виробництва. Гігієнічні нормативи. Методи контролю: Навчальний посібник / М.П. Рудник, Б.П. Кузьмінов. – Львів, 2007. – 272 с.; Кузьмінов Б.П. Охорона праці в поліграфічній промисловості: проблеми гігієни праці та виробничої санітарії: Навчальний посібник / Б.П. Кузьмінов,
О.В. Мельніков. – Львів, 2008. – 126 с.; Кузьмінов Б.П. Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу / Б.П. Кузьмінов. – Львів, 2010. – 287 с. Методичні вказівки МВ № 8.8.2.4-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві». Затв. Постановою Головного держ. сан. лікаря України № 40 від 13.12.2002 р., Державні санітарні норми та правила «Підприємства та організації поліграфічної промисловості». Затв. МОЗ України наказом № 932 від 19.12.2011 р.), проект нормативно-правового документу «Державні санітарні правила і норми безпеки засобів особистої гігієни для здоров’я дітей та дорослих» та інформаційні листи: «Визначення вмісту серотоніну у крові за допомогою удосконаленої спектрофлуорометричної методики». Інформаційний лист № 140-2007; «Перелік шкідливих хімічних речовин, рівень міграції яких необхідно контролювати при проведенні санітарно-хімічних досліджень полімервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів». Інформаційний лист № 11-2010.

У лабораторії підготовлено та захищено за останні роки 6 кандидатських дисертацій: Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування в будівництві (умови праці, критерії безпеки, класифікація, контроль)» (Туркіна В.А., 2003 р.); «Токсиколого-гігієнічна характеристика пестициду «полікарбацин» і гігієна праці в умовах його виробництва та застосування» (Кокот В.Р., 2004 р.); «Гігієнічне обгрунтування критеріїв безпеки для здоров’я дітей підгузників, виготовлених на основі полімерних матеріалів» (Зазуляк Т.С., 2007 р.); «Гігієнічна регламентація полімервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів» (Брейдак Ю.Г., 2010 р.); «Наукове обгрунтування гігієнічного нормативу l-лізину есцинату у повітрі робочої зони з оцінкою токсичності на альтернативних тест-системах» (Грушка О.І., 2015); «Гігієнічне регламентування у повітрі робочої зони антигістамінних препаратів на основі порівняльної оцінки токсичності і специфічних алергенних властивостей (на прикладі димедролу та лоратадину)»  (Кузьмінов О.Б.)   та одна докторська дисертація «Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема» (Кузьмінов Б.П., 2006 р.).

Станом на 2015 рік на базі лабораторії обгрунтовано регламенти допустимого вмісту у повітрі робочої зони та розроблено методики вимірювання понад 15 сполук (вісмуту цитрату, новокаїну, димедролу, ціанокобаламіну, гентаміцину сульфату, кислоти аспарагінової, ксантинолу нікотинату, L-лізину есцинату, антралю, етил-2-бром-3-метил бутаноат лоратадину, діазоліну, ацикловіру, гідрокортизону ацетату, дезлоратадину та ін.).

ПОВНОВАЖЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології має наступні повноваження:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯМ ТА АПАРАТУРОЮ

Основні засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання, які знаходяться на балансі лабораторії:

 • аналізатор вольтамперометричний «АВА-3»
 • спектрофотометр атомно-абсорбційний СФ-115 М1,
 • спектрофотометр СФ 46,
 • спектрофлуориметр «Hitachi» MPF-4
 • аналізатор імуноферментний GBS-STAT FAX 303 Plus
 • фотоелектроколориметри КФК-3
 • газовий хроматограф «Кристал 2000»
 • спектрометр енергій бета-випромінювань СЕБ-01
 • спектрометр енергій гама-випромінювань СЕГ-001 «АКП-С»
 • Фотометр полум’яний ПАЖ
 • іономір ЕВ-74, Іономір рН-150 МU
 • вага електронна AD500, вага електронна, вага електронна AD1000, вага торсійна
  ВТ-500, вага загального призначення ВЛР-20
 • вимірювач шуму та вібрації ВШВ-003/М-101, вимірювач шуму та вібрації
  ВШВ-003-М2
 • Електропіч лабораторна SNOL 8.2/1100, комплекс пробопідготовки «ТЭМОС-ЭКСПРЕСС»
 • Термостати сухоповітряні ТС-80
 • Аквадистилятори ДЕ-10
 • Опромінювачі хроматографічні УФС-254 та УФС-365
 • Мікроскоп «Біолам»
 • Ротаційний випаровувач ІР-1М2

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ

ЦНДЛ та лабораторія складається з п’яти секторів

 • Методичний сектор
 • Сектор фізико-хімічних досліджень
 • Сектор токсикологічних досліджень
 • Сектор біохімічних та імунологічних досліджень
 • Сектор мікробіологічних досліджень

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 • Дослідження в області медичних наук, токсикології, гігієни та екології
 • Розробка гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, грунті, харчових продуктах
 • Розробка методик вимірювання концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, грунті, воді, харчових продуктах
 • Підготовка дисертаційних робіт
 • Випуск збірника наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини»

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»