Main Menu

Лабораторія електронної мікроскопії

Лабораторія електронної мікроскопії кафедри гістології, цитології та ембріології та кафедри нормальної анатомії

 Адреса: 79010, Львів, вул. Пекарська, 52

тел. (032) 278-64-53

 

ШТАТ ЛАБОРАТОРІЇ

Завідувач – к.мед.н., доц. Пальтов Євгеній Володимирович

к.б.н., ст. лаб. Ковалишин В.І., інженер Дацюк Ю.Р., інженер к.біол.н. Кулачковський О.Р, ас. Логаш М.В.

Працівники лабораторії є авторами понад 400 наукових публікацій. Були учасниками ряду міжнародних наукових з’їздів, присвячених фундаментальним та прикладним аспектам експериментальної та клінічної морфології.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛАБОРАТОРІЇ:

  • Електронно-мікроскопічні дослідження біологічних об’єктів при різноманітних патологічних та патобіохімічних станах.
  • Гістологічні дослідження біопсійного та експериментального матеріалів при експериментально змодельованих патологічних станах.
  • Вивчення специфіки планування експериментів, опрацювання особливостей забору досліджуваного біологічного матеріалу.
  • Морфометричне дослідження біологічного матеріалу (визначення об’єму, довжини та площі поверхні, визначення співвідношення, вибір та визначення розміру малих об’єктів, вивчення проблеми деформації тканин, вивчення дійсних діаметрів ланок судинного русла, аналіз сучасних методів визначення розміру частки).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ ТА АПАРАТУРОЮ

 Лабораторія електронної мікроскопії забезпечена сучасним обладнанням: мікроскоп електронний УЭМВ-100 К, мікроскоп електронний ЭМ-125 К, мікроскоп електронний ПЭМ-100-01, ультрамікротом УМПТ-3 М, рН-метр рН-150, термостат ТС-80, прилад ССН-1, вага торзійна типу ВТ, мікроскоп МБУ-4 тощо.

ІСТОРИЧНІ ВІХИ ЛАБОРАТОРІЇ

З початку свого заснування у 1967 році лабораторія електронної мікроскопії була організована і розпочала свою роботу на базі кафедри патологічної анатомії під керівництвом її завідувача, доктора медичних наук, професора, заслуженого професора ЛНМУ, академіка НАМН України та члена-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України Зербіно Дмитра Деонисовича. У подальшому, з 1974 року, лабораторія електронної мікроскопії знаходилася у складі Центральної науково-дослідної лабораторії під керівництвом доктора медичних наук, професора Кузьмінова Бориса Павловича. На сьогодні лабораторія електронної мікроскопії є нозолочічним підрозділом кафедри гістології, цитології та ембріології і кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного Університету імені Данила Галицького під керівництвом кандидата медичних наук, доцента Євгенія Володимировича Пальтова.

За часи існування міжкафедральної лабораторії в її штаті працювали Л.І. Іонов, П.С. Назар, В.І. Герман, Є.Ф. Чаговець, Е.І. Личковський, П.Д. Гордій, А.С. Хрущ, Ю.А. Куц, А.С. Аліскевич, Л.О. Кухарук, М.О. Мариніч.