Main Menu

Лабораторія електронної мікроскопії

Лабораторія електронної мікроскопії кафедри гістології, цитології та ембріології та кафедри нормальної анатомії

 Адреса: 79010, Львів, вул. Пекарська, 52

Тел.+380 (032)  278 – 64 – 53

 Завідувач Лабораторії електронної мікроскопії ЛНМУ імені Данила Галицького

кандидат медичних наук, доцент  Євгеній Пальтов

ШТАТ ЛАБОРАТОРІЇ

к. мед. н. доц. Пальтов Є., к. мед. н. ас. Логаш М., к. біол. н. ст. лабор. Ковалишин В.,  к. біол. н. інженер. Кулачковський О., інженер. Дацюк Ю., прибиральниця  Яш О.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛАБОРАТОРІЇ

  • Електронно – мікроскопічні дослідження експериментальних біологічних об’єктів при  різноманітних патологічних та патобіохімічних станах.
  • Електронно – мікроскопічні дослідження біологічних об’єктів отриманих при оперативних втручаннях (біопсія).  
  • Вивчення особливостей планування експериментів, опрацювання нюансів забору досліджуваного біологічного матеріалу.
  • Морфометричне дослідження біологічного матеріалу (визначення об’єму, довжини та площі поверхні, визначення співвідношення, вибір та визначення розміру малих об’єктів, вивчення проблеми деформації тканин, вивчення дійсних діаметрів ланок судинного русла, аналіз сучасних методів визначення розміру частки). 

ІСТОРИЧНІ ВІХИ ЛАБОРАТОРІЇ

З початку свого заснування у 1967 році лабораторія електронної мікроскопії була орнганізована і розпочала свою роботу на базі кафедри патологічної анатомії під керівництвом її завідувача доктора медичних наук, професора, заслуженого професора ЛНМУ, академіка АМН і член – кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України  Зербіно Дмитра Деонісовича. В подальшому з 1974 року лабораторія електронної мікроскопії перебувала в складі Центральної науко- водослідної лабораторії під керівництвом доктора медичних наук, професора Кузьмінова Бориса Павловича. На даний час з 2014 року міжкафедральна лабораторія електронної мікроскопії є нозолочічним підрозділом усіх кафедр Львівського національного медичного Університету імені Данила Галицького під керівництвом кандидата медичних наук, доцента Євгенія Пальтова.   

За часи існування лабораторії електронної мікроскопії у її штаті працювали: Іонов Л., Назар П., Герман В., Чаговець Є., Личковський Е., Гордій П., Хрущ А., Куц Ю., Аліскевич А., Кухарук Л.,
Мариніч М. 

АБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ  ТА  АПАРАТУРОЮ

Лабораторія електронної мікроскопії забезпечена сучасним обладнанням: мікроскоп електронний УЭМВ – 100 К, мікроскоп електронний ЭМ – 125 К, мікроскоп електронний ПЭМ – 100 – 01, ультрамікротом УМПТ – 3 М, рН – метр рН – 150, термостат ТС – 80, прилад ССН – 1, вага торзійна типу ВТ, мікроскоп МБУ –4, мікроскоп MICROmed XS – 4 4130 (тринокуляр, освітлювач, 40х – 1600х), відеонасадка до мікроскопа CCD 5,0  Mpix, сканер А4 Epson Perfection V 370 Photo, шафа сушильна СП –50С № 35/18-553; термостат сухоповітряний ТС–80М № 35/18-555; центрифуга LISTON С 2204 №712; термостат сухоповітряний ТС–20 № 35/18-554; рН–метр рН–301 № 35/18-8165; рН–метр рН–105М № 35/18–8164; вага лабораторна технічна Т–1000 № 4532; вага електронна АS –220.R № 4533; гирі загального призначення Г– 4–1111–10 № 453 тощо. 

Працівники лабораторії є авторами 521 наукових публікацій. Були учасниками ряду міжнародних наукових з’їздів, присвячених фундаментальним та прикладним аспектам експериментальної та клінічної морфології.    

Міжкафедральна лабораторія електронної мікроскопії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в повному об’ємі має документальну базу щодо проведення робіт на рівні доказової бази, що відповідає Європейським стандартам і є дуже важливим моментом щодо інтеграції у Європейське наукове товариство та розвитком наукової та інноваційної сфер держави.

  Міжкафедральна лабораторія електронної мікроскопії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  комплексує наукові дослідження з морфологічними кафедрами вузу, зокрема, оперативної хірургії з топографічною анатомією, нормальною анатомією, гістології, цитології та ембріології  та кафедрою патологічної анатомії. Також на базі міжкафедральної лабораторії електронної мікроскопії можуть проводитися всі ультраструктурні та морфометричні дослідження як морфологічних так і клінічних науково–дослідних робіт кафедр вузу. Дані дослідження будуть виконуватися працівниками міжкафедральної лабораторії електронної мікроскопії, які є кандидатами медичних наук,кандидатами біологічних наук, асистентами та доцентами.