ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 1. Цивільний Кодекс України. Книга 4 «Право інтелектуальної власності», статті 418-470.
 2. Закон України №3687-12 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
 3. Наказ Міністерства освіти і науки № 223 від 14.04.2005 р. «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель».
 5. Закон України №3792-12 «Про авторське право і суміжні права».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України № 1756 від 12.2001 р. «Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

Наукова продукція

 1. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розлоблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9-10.
 2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» : методичні рекомендації. – К., 2008. – 20с.
 3. Порядок підготовки основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині : методичні рекомендлації / укл. Уваренко А. Р. та ін. – К., 2007. – 23с.
 4. Інноваційні методи впровадження результатів наукової діяльності в практичну медицину : методичні рекомендації / укл. Чоп’як В.В. та ін. – К., 2015. – 33с.
 5. Формування засад трансферу технологій шляхом підвищення якості наукових статей, що направляються для публікації у міжнародні журнали : методичні рекомендації / укл. Чоп’як В.В. та ін. – К., 2015. – 23с.
 6. Закон України № 5460-VI від 10.2012 р. «Про наукову і науково-технічну діяльність» зі змінами.
 7. Наказ МОЗ України № 751 від 09.2012 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».
 8. Наказ МОЗ України № 834 від 24.12.2012 р. «Про навчально-методичну діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації».