З науково-дослідними установами

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького співпрацює з науковими установами та закладами, промисловими підприємствами та організаціями України

 

Зокрема, проводилися спільні дослідження з:

 • Національним інститутом раку (http://unci.org.ua)
 • Інститутом біології клітини НАН України (http://www.cellbiol.lviv.ua)
 • Інститутом спадкової патології НАМН України (http://www.amnu.gov.ua)
 • Державною установою «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (http://www.ipktm.inf.ua)
 • Львівським НДІ мікробіології і епідеміології (http://www.rada.com.ua)
 • Львівським державним інститутом фізичної культури (http://www.ldufk.edu.ua)
 • Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, (http://biph.kiev.ua)
 • Інститутом біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (http://www.biochemistry.org.ua)
 • Державною установою «Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України» (http://www.iol.com.ua)
 • Державним патологоанатомічним Центром України (https://youcontrol.com.ua)
 • Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України (http://ipag-kiev.org.ua)
 • Львівським обласним центром репродуктивного здоров’я населення (http://www.reproduction.lviv.ua)
 • Київським медичним інститутом Української асоціації народної медицини (http://www.medinstitut.kiev.ua)
 • Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок (http://www.scivp.lviv.ua)
 • Інститутом біології тварин НААН (http://www.inenbiol.com)
 • Громадською організацією «Українська академія педіатрії» (http://www.uap-education.org.ua)
 • Львівським філіалом Української академії державного управління при Президентові України
 • Світовою федерацією українських лікарських товариств (СФУЛТ)
 • Лікарською комісією НТШ
 • Народною лічницею імені Митрополита Андрея Шептицького

та іншими товариствами й об’єднаннями.