Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук

14.01.10 – педіатрія;

МАРКІН АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Характеристика якості життя дітей, хворих на тяжку форму гемофілії а в Україні

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Булат Л.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (д.мед.наук Стасишин О.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ