«Універсальні навички дослідника»

 1. Технологія інформаційного забезпечення та патентно-літературний супровід НДР
 2. Методи статистичної обробки отриманих результатів
 3. Комп’ютерні програми для виконання наукової роботи
 4. Шляхи побудови експерименту Професійне представлення результатів досліджень.
 5. Пошук та оцінка наукової інформації. Наукометрія.
  Комунікативні, організаційні знання для наукової діяльності
  Організація наукового стажування за кордоном

«Загальнонаукові компетентності»

 1. Наукова етика
 2. Сучасне наукознавство та міждисциплінарний діалог в охороні здоров’я
 3. Принципи доказовості в охороні здоров’я. Інновації в охороні здоров’я
 4. Психологічні аспекти щодо керівництва персоналом та професійного росту науковця
 5. Академічна доброчесність і антиплагіат

«Мовні компетентності»

 1. Іноземна мова для академічних цілей

«Глибинні знання зі спеціальностей у галузі знань 22 Охорона здоров’я»

 1. Фармацевтична опіка в охороні здоров’я
  Раціональна фармакотерапія
 2. Медичне право
 3. Молекулярно-генетичні напрямки та біотехнології
  Предмет і задачі фізіології людини у системі вищої освіти
 4. Клітинна і молекулярна імунологія
 5. Актуальні питання діагностики та лікування TORCH-інфекцій
 6. Досягнення фундаментальної науки.
  Хвороби органів кровотворення
 7. Медична генетика
 8. Підготовка та оформлення документації до захисту дисертації

«Курс за вибором»

 1. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
 2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
 3. Кафедра гістології, цитології та ембріології
 4. Кафедра інфекційних хвороб
 5. Кафедра мікробіології
 6. Кафедра неврології
 7. Кафедра нормальної анатомії
 8. Кафедра нормальної фізіології
 9. Кафедра організації і економіки фармації
 10. Кафедра ортодонтії
 11. Кафедра офтальмології ФПДО
 12. Кафедра патологічної анатомії
 13. Кафедра патологічної фізіології
 14. Кафедра педіатрії № 2
 15. Кафедра терапії № 1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО
 16. Кафедра урології ФПДО
 17. Кафедра хірургії № 1
 18. Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
 19. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО
 20. Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
 21. Кафедра дитячої хірургії