1 e13818537b Academ-dobrochesnist 558bea0a57
ThumbНазваРозмір
Thumbi-akademichnyj-plagiat-lektsiya.pdf

Open Download Copy Link
2.98 MB
Thumbplagiat-i-akademichnyj-plagiat.pdf

Open Download Copy Link
2.98 MB
Thumbzabezpechennya-dlya-perevirky-naukovyh-tekstiv-na-plagiat.pdf

Open Download Copy Link
1.99 MB
Thumbmetodychka_2018.pdf

Open Download Copy Link
1.92 MB
Thumbakadem-dobrochesnist_robprohrama.pdf

Open Download Copy Link
1.11 MB
Thumbakadem_dobrochesnistpdf.pdf

Open Download Copy Link
1.07 MB
Thumbdobrochesnist_lektsiya.pdf

Open Download Copy Link
1.07 MB
Thumbdlya_kerivnykiv_strukturnyh_pidrozdiliv.pdf

Open Download Copy Link
972.03 KB
Thumbakadem-dobrochesnist_sillabus.pdf

Open Download Copy Link
935.08 KB
Thumbdlya_naukovo_pedagogichnyh_pratsivnykiv.pdf

Open Download Copy Link
469.55 KB
Thumbdobrochesnist-kontrol-znan.pdf

Open Download Copy Link
444.43 KB
Thumbseminarskyh-akadem-dobrochesnist.pdf

Open Download Copy Link
108.81 KB
Thumblektsij-akademichna-dobrochesnist.pdf

Open Download Copy Link
85.33 KB
Thumbplan-prakt-akadem-dobrochesnist.pdf

Open Download Copy Link
79.14 KB

14