Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.22 – cтоматологія;

РУЖИЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Застосування щічного жирового тіла пацієнтів з різними типами лиця при хірургічному лікуванні

дефектів альвеолярних відростків щелеп

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Аветікова Д.С)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Гулюк А.Г)

ДИСЕРТАЦІЯ