Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.02 – патологічна анатомія;

ІЛІКА ВІТАЛІЙ ВАЛЕР’ЯНОВИЧ

Патологічна анатомія хоріоамніоніту та базального децидуїту при залізодефіцитній анемії вагітних

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Гнатюк М.С.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Кіндратів Є.О)

ДИСЕРТАЦІЯ