Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби;

ЖОВАНИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень

з посттуберкульозними змінами за умови поєднання з анемією хронічних захворювань

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Радченко О.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Федів О.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ