Варшавський Медичний Університет (https://www.wum.edu.pl/) запрошує  5-х здобувачів ступеня доктора філософії за напрямком «Медицина» та 3-х здобувачів ступеня доктора філософії за напрямком «Стоматологія» Львівського національного медичного університету  імені Данила Галицького в рамках програми обмінів  «Еразмус»  на навчання на 2-3 місяці, починаючи з  березня 2024 р. 

Термін подання заявок досить короткий  –  до 08.02.2024.

Відбір здійснюється на конкурсній основі.

Вимоги розміщені на сайті університету, сайті міжнародного відділу,  у науковому відділі Університету.

 Інформація стосовно термінів навчання – буде уточнена.

Критерії відбору здобувачів ступеня доктора філософії:

  1. високі рейтингові бали за період навчання в аспірантурі –  перевага надається претендентам з вищими балами у рейтингу
  2. знання іноземної мови (англійська). (Cертифікат про володіння іноземною мовою на рівні B2 або вище; у разі відсутності сертифікату – іспит з іноземної мови (спеціально створена комісія на кафедрі  латинської та іноземних мов Університету і  затверджена наказом ректора Університету).
  3. При поданні заявки необхідно керуватись вимогами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»   (Приймаються заявки  тільки від  аспірантів жіночої статі).

 Попередній перелік необхідних документів для участі у програмі академічної мобільності Учасникам Університету:

·        подання або заява на ім’я ректора із візами-погодженнями завідувача  аспірантури, проректора з наукової роботи, керівником відділу міжнародних зв’язків та євроінтеграції  (подавати у науковий відділ Університету); 

·        копія запрошення та його переклад, завірений  координатором академічної мобільності Університету;

·        договір про академічну мобільність між Університетом та Учасником (договір про навчання чи договір про практику/стажування);

·        договір про навчання (Learning Agreement on Academic Mobility Programme) між Університетом, Учасником та закладом вищої освіти/наукововю установою-партнером (для студентів, аспірантів) (оформляється за потреби);

·        індивідуальний навчальний план академічної мобільності підписаний Учасником, завідувачем кафедри, координатором академічної мобільності та затверджений деканом факультету з переліком обов’язкових дисциплін, які повинні бути виконані та побажаннями аспіранта про проходження  вибраних навчальних дисциплін.

·        письмову згоду на обробку персональних даних.

 Керівник центру міжнародних зв’язків:  Професор Тетяна Негрич