Підписано тристоронній договір про співпрацю між ЛНМУ імені Данила Галицького, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності  

Активна, успішна та довготривала співпраця між вищими навчальними закладами та Державними установами набуває вагомого значення для подальшого розвитку навчального, наукового та безпекового сектору, та насамперед має на меті якісну підготовку здобувачів вищої освіти, яка б максимально відповідала сучасним вимогам ринку.  

Меморандум спрямований на взаємодію у сферах навчальної, науково-дослідної та інформаційної діяльності, надання консультативних послуг, безперервний професійний розвиток, закріплення теоретичних знань та їх практичне застосування. Документом передбачено реалізацію спільних проєктів і розробок з актуальних науково-практичних проблем, в тому числі проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших спільних заходів, спрямованих на підвищення підготовки фахівців, виконання сторонами спільних науково-дослідних робіт. У межах зустрічі досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці, обговорено розширення контактів у сфері науки, участь у спільних інноваційних проєктах та заплановано проведення спільних заходів.