Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

КРИЩИШИН-ДИЛЕВИЧ АННА ПЕТРІВНА

 4- Тіазолідинони та споріднені гетероцикли в дизайні протипаразитарних

та протипухлинних агентів як поліфармакологічних лікоподібних молекул

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Георгіянц В.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (док. фарм. наук Воскобойнік О.Ю.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (док. фарм. наук Походило Н.Т.)

ДОДАТКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ

ДИСЕРТАЦІЯ