Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

 

ЧУХРАЙ ІРИНА ЛЮБОМИРІВНА

Оптимізація фармацевтичного забезпечення пробіотиками

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (доц. Ткаченко Н.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (доц. Кричковська А.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ