Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

 

ЛЕВИЦЬКА ОКСАНА РОМАНІВНА

 

Клініко-фармацевтичне обґрунтування концептуальної моделі медикаментозного забезпечення хворих

з гострими порушеннями мозкового кровообігу

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Грошовий Т.А.)

 ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Бушуєва І.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Косяченко К.Л.)

ДИСЕРТАЦІЯ

ДОДАТКИ