Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ГУЗЬО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Фармакогностичне дослідження парила звичайного

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Марчишин С.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Кошовий О.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ