Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.015

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.015 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 03.03.2021 № 280 у складі:

голова ради:

Матвійчук Богдан Олегович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Андрющенко Віктор Петрович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • рецензент – Лисюк Юрій Сергійович, к.мед.н., доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • опонент – Дзюбановський Ігор Якович, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • опонент – Шевчук Ігор Михайлович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 03.03.2021 року №280

Прийняття до розгляду дисертації 

Терлецького Олега Мироновича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.015 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта IV року очної форми навчання, асистента кафедри хірургії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Терлецького Олега Мироновича на тему:

«Діагностика і вибір методу мініінвазивного лікування малосимптомного холедохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом»,  спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Коломійцев Василь Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Терлецького Олега Мироновича

28.04.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.015 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта IV року очної форми навчання, асистента кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Терлецького Олега Мироновича на тему: «Діагностика і вибір методу мініінвазивного лікування малосимптомного холедохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Дзюбановського І.Я.

Відгук опонента Шевчука І.М.

Аудіо

Відео