Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.017

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.017 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 01.04.2021 № 398 у складі:

голова ради:

Добрянський Дмитро Олександрович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Кеч Наталія Романівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
  • рецензент – Личковська Олена Львівна, д-р. мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
  • опонент – Кривопустов Сергій Петрович, д-р мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ
  • опонент – Охотнікова Олена Миколаївна, д-р мед. наук, професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Наказ

Наказ про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 01.04.2021 року № 398

Прийняття до розгляду дисертації 

Слюзар Зоряни Львівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.017 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Слюзар Зоряни Львівни  на тему:

«Ефективність алерген-специфічної імунотерапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку, сенсибілізованих до кліщів домашнього пороху»,  спеціальність 228 «Педіатрія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Беш Леся Василівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Слюзар Зоряни Львівни

21.05.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.017 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри педіатрії №2 Львівського національного університету імені Данила Галицького, здобувача V року навчання кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Слюзар Зоряни Львівни на тему: «Ефективність алерген-специфічної імунотерапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку, сенсибілізованих до кліщів домашнього пороху», спеціальність 228 «Педіатрія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента  Кривопустова С.П.

Відгук опонента Охотнікової О.М.

Аудіо

Відео