Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.016

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.016 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 01.04.2021 № 398 у складі:

голова ради:

Лесик Роман Богданович, д-р фарм. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Олійник Петро Володимирович, д-р фарм. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
  • рецензент – Левицька Оксана Романівна, к. фарм. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
  • опонент – Ткаченко Наталя Олександрівна, д-р фарм. наук, доцент, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя
  • опонент – Кричковська Аеліта Миронівна, к. фарм. наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Наказ

Наказ про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 01.04.2021 року № 398

Прийняття до розгляду дисертації

Панькевича Остапа Богдановича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.016 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Панькевича Остапа Богдановича  на тему:

«Наукове проєктування ефективного механізму регулювання і саморегулювання фармацевтичної діяльності в Україні», спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Громовик Богдан Петрович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Панькевича Остапа Богдановича

28.05.2021 об 11 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.016 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференц-зал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри організації і економіки фармації Львівського національного університету імені Данила Галицького, аспіранта ІV року навчання кафедри організації і економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Панькевича Остапа Богдановича на тему: «Наукове проєктування ефективного механізму регулювання і саморегулювання фармацевтичної діяльності в Україні», спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Ткаченко Н. О.
Відгук опонента Кричковської А. М.
Аудіо
Відео