Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ЛИСЮК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

 

Фармакогностичне дослідження видів лікарських рослин

з нефропротекторною (гіпоазотемічною) активністю

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Грицак А.Р.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Ковальова А.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ