Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ВРУБЕЛЬ ОЛЬГА РОМАНІВНА

 

Фармакогностичне дослідження бруслини європейської (EUONYMUS EUROPAEA L.)

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (док.фарм. наук Грицик А.Р.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (док. фарм. наук Коновалова О.Ю.)

ДИСЕРТАЦІЯ