Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук – 15.00.01. Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; ГУРЕЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА – Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Васюк С.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Рубан О.А.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (Калинюк Т.Г.)

ДИСЕРТАЦІЯ