Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.018

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.018 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 07.06.2021 № 631

у складі:

голова ради:

Регеда Михайло Степанович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Лаповець Любов Євгенівна, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • рецензент – Насадюк Христина Мирославіна, к.мед.н., доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • опонент – Заічко Наталія Валентинівна, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця
  • опонент – Новікова Світлана Миколоївна, д.мед.н., ст.наук.сп., ДУ «Інститут генетичної та генеративної медицина НАМН України», м. Київ

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 07.06.2021 року №631
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/06/vid-070621-631.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Бариляка Романа Володимировича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.018 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Бариляка Романа Володимировича  на тему:

«Особливості функціонування Са 2+ -залежних регуляторних систем лімфоцитів крові жінок хворих на рак яєчника», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Воробець Зіновій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Бариляка Романа Володимировича

25.06.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.018 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Бариляка Романа Володимировича на тему: «Особливості функціонування Са 2+ -залежних регуляторних систем лімфоцитів крові жінок хворих на рак яєчника», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Заічко Н.В.

Відгук опонента Новікової С.М.

Аудіо

Відео