Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.019

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.019 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 07.06.2021 №631

у складі:

голова ради:

Орел Юрій Глібович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Мицик Юліан Олегович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • рецензент – Пасічник Сергій Миколайович, к.мед.н., доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • опонент – Шуляк Олександр Владиславович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ
  • опонент – Федорук Олександр Степанович, д.мед.н., професор, Буковинський державний медичний університет МОН України, м. Чернівці

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 07.06.2021 року №631
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/06/vid-070621-631.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Воробця Миколи Зіновійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.019 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри урології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Воробця Миколи Зіновійовича  на тему:

«Клініко-патогенетичні маркери розвитку неплідності чоловіків з азооспермією», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Боржієвський Андрій Цезарович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Воробця Миколи Зіновійовича

02.07.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.019 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри урології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Воробця Миколи Зіновійовича на тему: «Клініко-патогенетичні маркери розвитку неплідності чоловіків з азооспермією», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».
E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Шуляка О.В.

Відгук опонента Федорука О.С.

Аудіо

Відео