Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.020

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.020 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 07.06.2021 №631

у складі:

голова ради:

Негрич Тетяна Іванівна, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Фесенко Улбоган Абдулхамітівна, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • рецензент – Боженко Наталія Леонідівна, к.мед.н., доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • опонент – Бур’янов Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
  • опонент – Климовицький Федір Володимирович, д.мед.н., професор, Донецький національний медичний університет МОЗ України

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 07.06.2021 року №631
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/06/vid-070621-631.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Греська Ігоря Володимировича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.020 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри травматології і ортопедії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Греська Ігоря Володимировича на тему:

«Механізми розвитку, діагностика та лікування порушень рухового стереотипу у хворих на поперековий остеохондроз», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Колесніченко Віра Анатоліївна, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії і топографічної анатомії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОЗ України.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Греська Ігоря Володимировича

24.06.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.020 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри травматології і ортопедії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Греська Ігоря Володимировича на тему: «Механізми розвитку, діагностика та лікування порушень рухового стереотипу у хворих на поперековий остеохондроз», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Бур’янова О.А.

Відгук опонента Климовицького Ф.В.

Аудіо

Відео