Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.021

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.021 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 07.06.2021 №631

у складі:

голова ради:

Лукавецький Олексій Васильович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Боржієвський Андрій Цезарович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • рецензент – Мицик Юліан Олегович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • опонент – Щукін Дмитро Володимирович, д.мед.н., професор, ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», м. Харків
  • опонент – Гудз Іван Михайлович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, м. Івано-Франківськ

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 07.06.2021 року №631
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/06/vid-070621-631.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Моти Юлії Степанівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.021 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта IV року очної форми навчання, асистента кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Моти Юлії Степанівни на тему:

«Особливості лікування хворих на нирково-клітинний рак з інвазією в нижню порожнисту вену та праве передсердя», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Кобза Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Моти Юлії Степанівни

25.06.2021 о 12 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.021 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки IV року очної форми навчання, асистента кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Моти Юлії Степанівни на тему: «Особливості лікування хворих на нирково-клітинний рак з інвазією в нижню порожнисту вену та праве передсердя», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Щукіна Д.В.

Відгук опонента Гудза І.М.

Аудіо

Відео