Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.022

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.022 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 07.06.2021 №631

у складі:

голова ради:

Скляров Євген Якович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Світлик Галина Володимирівна, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • рецензент – Радченко Олена Мирославівна, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
  • опонент – Бенца Тетяна Михайлівна, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
  • опонент – Коваль Сергій Миколайович, д.мед.н., професор, Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 07.06.2021 року №631
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/06/vid-070621-631.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Рак Наталії Олегівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.022 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки IV року очної форми навчання, асистента кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Рак Наталії Олегівни на тему:

«Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з дисплазією сполучної тканини», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Заремба Євгенія Хомівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Рак Наталії Олегівни

24.06.2021 о 12 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.022 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки IV року очної форми навчання, асистента кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Рак Наталії Олегівни на тему: «Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з дисплазією сполучної тканини», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Бенци Т.М.

Відгук опонента Коваля С.М.

Аудіо

Відео