Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; МЕЛЬНИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА –Фармакогностичне дослідження рослин роду рута

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Лубенець В. І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Ковальова А. М.)

ДИСЕРТАЦІЯ