Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.023

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.023 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 02.07.2021 № 765 у складі:

голова ради:

Макєєв Валентин Федорович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Огоновський Роман Зіновійович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Готь Іван Мирославович, к. мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент – Нагірний Ярослав Петрович, д-р мед. наук, професор, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль
  • опонент – Потапчук Анатолій Мефодійович, д-р мед. наук, професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 02.07.2021 року №765

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/07/mon-765-vid-02-07-2021.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Штибеля Назара Володимировича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.023 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Штибеля Назара Володимировича на тему:

«Підвищення ефективності загоєння порожнинних кісткових дефектів нижньої щелепи шляхом застосування ударно-хвильової терапії»,  спеціальність 221 «Стоматологія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Варес Ян Евальдович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Штибеля Назара Володимировича

14.09.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.023 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал) захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта IV року очної форми навчання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Штибеля Назара Володимировича на тему: «Підвищення ефективності загоєння порожнинних кісткових дефектів нижньої щелепи шляхом застосування ударно-хвильової терапії», спеціальність 221 «Стоматологія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».
E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua


Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Нагірного Я.П.
Відгук опонента Потапчука А.М. 
Аудіо
Відео