Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи

та судова фармація

 

МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Фармакоекономічне обгрунтування підходів щодо раціоналізації фармацевтичної допомоги

хворим на цироз печінки

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Панфілова Г.Л.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Ткаченко Н.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ