Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; МЕЛЬНИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.)

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Лубенець В. І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Кисличенко В. С.)

ДИСЕРТАЦІЯ