Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.026

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.026 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 03.09.2021 № 965 у складі:

голова ради: 

Чуклін Сергій Миколайович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Трутяк Ігор Романович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Орел Юрій Глібович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент – Перцов Володимир Іванович, д-р мед. наук, професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя
  • опонент – Прасол Віталій Олександрович, д-р мед. наук, професор, Державна установа “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України”, м. Харків

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 03.09.2021 року №965

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/09/df-vid-030921-965.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Петрова Віталія Федоровича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.026 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Петрова Віталія Федоровича на тему:

Діагностика та лікування травматичних ушкоджень артерій постраждалих різного віку», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Кобза Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Петрова Віталія Федоровича

12.10.2021 о 14 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.026 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта IV року очної вечірньої форми навчання кафедри хірургії №2, асистента кафедри хірургії та трансплантології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Петрова Віталія Федоровича на тему: «Діагностика та лікування травматичних ушкоджень артерій постраждалих різного віку», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Перцова В.І.
Відгук опонента Прасола В.О
Аудіо
Відео