Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.025

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.025 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 03.09.2021 № 965 у складі:

голова ради:

Новицький Ігор Ярославович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Сергієнко Вікторія Олександрівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Курильців Надія Багратіонівна, канд. мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент – Риков Сергій Олександрович, д-р мед. наук, професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
  • опонент – Карлійчук Марина Аксентіївна, д-р мед. наук, доцент, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 03.09.2021 року №965

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/09/df-vid-030921-965.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Максимців Мирослави Любомирівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.025 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Максимців Мирослави Любомирівни на тему:

«Ефективність нових методів діагностики і прогнозування розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2 типу», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Гудзь Андрій Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Максимців Мирослави Любомирівни

25.10.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.025 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистент кафедри офтальмології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, здобувач IV року навчання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Максимців Мирослави Любомирівни на тему: «Ефективність нових методів діагностики і прогнозування розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2 типу», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Рикова С.О.
Відгук опонента Карлійчук М.А.
Аудіо
Відео