Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.027 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 26.10.2021 № 1136 у складі:

голова ради: 

Чоп’як Валентина Володимирівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Ященко Антоніна Михайлівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент –Шоробура Марія Стефанівна, канд. мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент – Гриб Вікторія Анатоліївна, д-р мед. наук, професор, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • опонент – Свиридова Наталя Константинівна, д-р мед. наук, професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 26.10.2021 року №1136

Прийняття до розгляду дисертації 

Бойчук Мар’яни Олегівни

 Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.027 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Бойчук Мар’яни Олегівни на тему:

«Клініко-діагностичні особливості перебігу розсіяного склерозу з урахуванням глікозилювання молекул імуноглобулінів крові»,  спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Негрич Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Бойчук Мар’яни Олегівни

01.12.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.027 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії лікаря-невролога ЛОКЛ, аспірантки 4-го року очної вечірньої форми навчання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Бойчук Мар’яни Олегівни на тему: «Клініко-діагностичні особливості перебігу розсіяного склерозу з урахуванням глікозилювання молекул імуноглобулінів крові», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Гриб В.А.

Відгук опонента Свиридової Н.К.

Аудіо

Відео