Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.024 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 03.09.2021 № 965 у складі:

голова ради: 

Кузьмінов Борис Павлович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Зінчук Олександр Миколайович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Лаповець Любов Євгенівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент – Степанський Дмитро Олександрович, д-р мед. наук, професор, Дніпровський державний медичний університет МОЗ України, м. Дніпро
  • опонент – Назарчук Олександр Адамович, д-р мед. наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 03.09.2021 року №965

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/09/df-vid-030921-965.pdf

Прийняття до розгляду дисертації 

Конечного Юліана Тарасовича

 Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.024 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Конечного Юліана Тарасовича на тему:

«Видовий спектр та біологічні властивості бактерійних та грибкових збудників інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги та протимікробна активність щодо них похідних 4-тіазолідинонів»,
спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Конечного Юліана Тарасовича     

17.12.2021 о 14 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.024 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал, у дистанційному форматі)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Конечного Юліана Тарасовича на тему: «Видовий спектр та біологічні властивості бактерійних та грибкових збудників інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги та протимікробна активність щодо них похідних 4-тіазолідинонів», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Степанського Д.О.

Відгук опонента Назарчука О.А.

Аудіо

Відео