Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.029 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 26.10.2021 № 1136 у складі:

голова ради:

Беш Леся Василівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Личковська Олена Львівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Покровська Тетяна Валеріївна, канд. мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент  – Горленко Олеся Михайлівна, д-р мед. наук, професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
  • опонент – Колоскова Олена Костянтинівна, д-р мед. наук, професор, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 26.10.2021 року №1136

Прийняття до розгляду дисертації 

Клименко Христини Петрівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.029 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Клименко Христини Петрівни на тему:

«Корекція порушень мікробіоти ротової порожнини і місцевого імунітету у дітей з інфекційним мононуклеозом спричиненим вірусом Епштейн-Барр»,  спеціальність 228 Педіатрія, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Надрага Олександр Богданович, доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертації

Клименко Христини Петрівни

17.12.2021 о 12 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.029 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистентки кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Клименко Христини Петрівни на тему: «Корекція порушень мікробіоти ротової порожнини і місцевого імунітету у дітей з інфекційним мононуклеозом спричиненим вірусом Епштейн-Барр», спеціальність 228 Педіатрія, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Горленко О.М.

Відгук опонента Колоскової О.К.

Аудіо

Відео