Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.032 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 02.12.2021 № 1296 у складі:

голова ради:

Світлик Галина Володимирівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Лаповець Любов Євгенівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Колішецька Марта Андріївна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент  – Гудима Арсен Арсенович, д-р мед. наук, професор, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль
  • опонент – Роговий Юрій Євгенович, д-р мед. наук, професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 02.12.2021 року №1296

Прийняття до розгляду дисертації 

Небелюка Назарія Михайловича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.032 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Небелюка Назарія Михайловича на тему:

«Патофізіологічні особливості перебігу експериментальної бронхіальної астми в умовах адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція корвітином»,  спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертації

Небелюка Назарія Михайловича

17.12.2021 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.032 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Небелюка Назарія Михайловича на тему: «Патофізіологічні особливості перебігу експериментальної бронхіальної астми в умовах адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція корвітином», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Гудими А.А.

Відгук опонента Рогового Ю.Є.

Аудіо

Відео