Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.031 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 02.12.2021 № 1296 у складі:

голова ради:

Личковська Олена Львівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Трутяк Ігор Романович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Гарбар Мирослава Орестівна, к. мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент  – Шкурупій Дмитро Анатолійович, д-р мед. наук, професор, ТОВ «ОСОКОР-МЕД», м. Київ
  • опонент – Коломаченко Віталій Іванович, д-р мед. наук, доцент, КНП ХОР “Обласна клінічна травматологічна лікарня”, м. Харків

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 02.12.2021 року №1296

Прийняття до розгляду дисертації 

Мигаля Івана Івановича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.031 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Мигаля Івана Івановича на тему:

«Оптимізація реґіонарних методів периопераційного знеболювання при корекції лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей»,  спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Фесенко Улболган Абдулхамітівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертаційної роботи

Мигаля Івана Івановича

21.12.2021 о 11 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.031 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії лікаря-анестезіолога ПП «Медичний центр Інтерсоно» Мигаля Івана Івановича на тему: «Оптимізація реґіонарних методів периопераційного знеболювання при корекції лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Шкурупія Д.А.

Відгук опонента Коломаченка В.І.

Аудіо

Відео