Cпеціалізована вчена рада ДФ 35.600.035 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1609з від 19.05.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №2-ВР від 18 травня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Перової-Шаронової Валентини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Личковська Олена Львівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Чуклін Сергій Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Міщук Володимир Ростиславович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Корсунов Володимир Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.
  • Опонент – Шкурупій Дмитро Анатолійович, доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Полтавського держаного медичного університету

Науковий керівник – Фесенко Улболган Абдулхамітівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: Перова-Шаронова Валентина Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ДІТЕЙ З
СИНДРОМОМ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Дата захисту: 7.07.2022 – 13:00

Посилання на трансляцію захисту: 
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н. професор Чуклін С. М.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. професора Чуклін С.М.
Рецензія к.м.н. Міщук В.Р.
Кваліфікований підпис рецензії к.м.н. Міщука С.М.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Корсунов В.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Корсунова В.А.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Шкурупій Д.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Шкурупія Д.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації