Cпеціалізована вчена рада ДФ 35.600.040 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1609з від 19.05.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 2-ВР від 18 травня 2022 року із змінами (наказ №1957-з від 20.06.2022р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ШЕВЧУК МАР’ЯНИ МИКОЛАЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради: 

  • Чухрай Наталія Львівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії  Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради: 

  • Рецензент – Мартовлос Олеся Іванівна, доктор медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Рецензент – Слаба Оксана Михайлівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Петрушанко Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету.
  • Опонент – Лучинський Михайло Антонович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Науковий керівник – доцент Пупін Тарас Ілліч, кандидат медичних наук, завідувач кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Шевчук Мар’яна Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПАРОДОНТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ХВОРИМ ІЗ ЗАГАЛЬНОСОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Дата захисту: 5.08.2022 – 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н. Мартовлос О. І.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. Мартовлос О. І.
Рецензія к.м.н. Слабої О.М.
Кваліфікований підпис рецензії к.м.н. Слабої О.М.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Петрушанко Т.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Петрушанко Т.О.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Лучинського М.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Лучинського М.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації