Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.034 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1609з від 19.05.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №2-ВР від 18 травня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації МИХАЙЛЕВИЧ МАРТИ ЮРІЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:

  • Мокрик Олег Ярославович, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради: 

  • Рецензент – Огоновський Роман Зіновійович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Вовк Юрій Володимирович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Дворник Валентин Миколайович, професор, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  • Опонент – Павленко Олексій Володимирович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.


Науковий керівник – професор Макєєв Валентин Федорович, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Михайлевич Марта Юріївна

Назва дисертаційної роботи: СИНДРОМНІ ПАТОЛОГІЇ ПРИ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ
РОЗЛАДАХ, ЇХ ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Дата захисту: 8.07.2022 – 13:00

Посилання на трансляцію захисту: 
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н. проф. Огоновський Р. З.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. проф. Огоновський Р. З.
Рецензія д.м.н. Вовк Ю.В.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. Вовк Ю.В.
Відгук офіційного опонента д.м.н Дворник В.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. Дворник В.М.
Відгук офіційного опонента д.м.н Павленко О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. Павленко О.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації