Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.033 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1609з від 19.05.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №2-ВР від 18 травня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГЕРИЧА ГНАТА ІГОРОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Стасишин Андрій Романович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Орел Юрій Глібович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Рецензент – Лисюк Юрій Сергійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я.Горбачевського.
  • Опонент – Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Науковий керівник – професор Андрющенко Віктор Петрович, доктор медичних наук, завідувач кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Герич Гнат Ігорович

Назва дисертаційної роботи: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ГРИЖІ ГІЛМОРА

Дата захисту: 15.07.2022 – 10:00

Трансляція захисту дисертаціі відбудеться за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н. проф. Орел Ю.Г.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. проф. Орел Ю. Г.
Рецензія к.м.н. доц. Лисюк Ю.С.
Кваліфікований підпис рецензії к.м.н. доц. Лисюк Ю.С.
Відгук офіційного опонента д.м.н. проф. Дзюбановський І. Я.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Дзюбановський І. Я.
Відгук офіційного опонента д.м.н. проф. Шапринський В.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Шапринський В.О.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації