Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.039 створена згідно до наказу ректора ЗВО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького №1609з від 19.05.2022 на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ ім. Данила Галицького №2-ВР від 18 травня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ПОЦЮРКО СОЛОМІЇ ОЛЕГІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

Голова ради:

  • професор Іванів Юрій Андрійович, доктор медичних наук, професор кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – доцент Мальська Андріана Андріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – професор Похилько Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією Полтавського державного медичного університету.
  • Опонент – професор Гончарь Маргарита Олександрівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету.
  • Опонент – професор Мавропуло Тетяна Карлівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри госпітальної педіатрії №3 та неонатології Дніпропетровської медичної академії МОЗ України.

Науковий керівникпрофесор Добрянський Дмитро Олександрович, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Поцюрко Соломія Олегівна

Назва дисертаційної роботи: КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ВІДКРИТОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ПРОТОКОЮ

Дата захисту: 15.07.2022 – 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія к.м.н. Мальська А. А.
Кваліфікований підпис рецензії к.м.н. Мальська А. А.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Похилька В. І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Похилька В. І.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Гончаря М. О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Гончаря М. О.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Мавропуло Т. К.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Мавропуло Т. К.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації