Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.036 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1609з від 19.05.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №2-ВР від 18 травня 2022 року із змінами (наказ №1957-з від 20.06.2022р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ПАНЬКІВ МАР’ЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради: 

  • Трутяк Ігор Романович –  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради: 

  • Рецензент – Ященко Антоніна Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Герасимюк Ілля Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного університету ім..І.Я.Горбачевського.
  • Опонент – Кривецький Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).
  • Опонент – Ковальчук Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Науковий керівник – Пальтов Євгеній Володимирович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної анатомії, завідувач лабораторії електронної мікроскопії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Паньків Мар’яна Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ
МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКУ В НОРМІ ТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ОПІОЇДНОМУ ВПЛИВІ

Дата захисту: 5.08.2022 – 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н проф. Ященко А.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н.  проф. Ященко А.М.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Герасимюка І.Є.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Герасимюка І.Є.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Кривецького В.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н  проф. Кривецького В.В.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Ковальчука О.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Ковальчука О.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації