Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.037 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1609з від 19.05.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №2-ВР від 18 травня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації СТАСІВ ХРИСТИНИ-ОЛЬГИ ЯРОСЛАВІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «фармація, промислова фармація».

Голова ради:

  • Лесик Роман Богданович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Левицька Оксана Романівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації і економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Рецензент – Блавацька Оксана Болеславівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Шматенко Олександр Петрович, доктор фармацевтичних наук, полковник медичної служби, начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії.
  • Опонент – Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології Запорізького державного медичного університету

Науковий керівник – Заліська Ольга Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Стасів Христина-Ольга Ярославівна

Назва дисертаційної роботи:  ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Дата захисту: 14.07.2022 – 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.ф.н. доц. Левицька Р.В.
Кваліфікований підпис рецензії д.ф.н. доц. Левицької Р.В
Рецензія к.ф.н. доц. Блавацька О.Б.
Кваліфікований підпис рецензії к.ф.н. доц. Блавацької О.Б.
Відгук офіційного опонента д.ф.н Шматенко О.П.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.ф.н Шматенко О.П.
Відгук офіційного опонента д.ф.н Бушуєва І.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.ф.н Бушуєвої І.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації