Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.041 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1975-з від 23.06.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №3-ВР від 22 червня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГЛУШКА ТАРАСА РОМАНОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:

  • Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Ілик Роман Романович, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Рецензент – Мокрик Олег Ярославович, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  • Опонент – Неспрядько Валерій Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.
  • Опонент – Дворник Валентин Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Полтавського державного медичного університету.

Науковий керівник: завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького., д.мед.н., професор-Вовк Ю.В. 

Автор дисертації: Глушко Тарас Романович
Назва дисертаційної роботи: КЛІНІЧНО­ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖЩЕЛЕПОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ НЕЗНІМНОМУ ПРОТЕЗУВАННІ

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєднані файли

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія проф. д.м.н. Ілика Р. Р.
Кваліфікований підпис рецензії проф. д.м.н. Ілика Р. Р.
Рецензія д.м.н. Мокрика О.Я.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. Мокрика О.Я.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Неспрядька В. П.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф.Неспрядька В. П.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Дворника В. М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Дворника В. М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації