Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.043 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1975-з від 23.06.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №3-ВР від 22 червня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ОЛІЙНИКА МАРКІЯНА ЮРІЙОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:

  • Макєєв Валентин Федорович, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Вовк Юрій Володимирович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Мірчук Богдан Миколайович, доктор медичних наук, професор кафедри ортодонтії ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Павленко Олексій Володимирович, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
  • Опонент – Король Дмитро Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Полтавського державного медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник – Ілик Роман Романович, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Олійник Маркіян Юрійович
Назва дисертаційної роботи: ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ДЕФЕКТІВ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ЗУБНИХ РЯДІВ І ПРИКУСУ У ХВОРИХ З ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ І ПІДНЕБІННЯ

Дата захисту: 9.08.2022 – 12:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н. проф. Вовка Ю. В.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. проф. Вовка Ю. В.
Рецензія д.м.н. проф. Мірчука Б.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. проф. Мірчука Б.М.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Павленка О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Павленка О.В.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Короля Д.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Короля Д.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації