Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.044 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1975з від 23.06.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №3-ВР від 22 червня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ФЕЦИЧА МАРКІЯНА ТАРАСОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Пирогова Віра Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Члени ради:

  • Рецензент – Воробець Дмитро Зіновійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Рецензент – Лукавецький Назар Олексійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Опонент – Свінціцький Валентин Станіславович,, доктор медичних наук, професор науково-дослідного відділення онкогінекології Національного інституту раку, м. Київ.
  • Опонент – Рибін Андрій Ігорович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету, м. Одеса.

Науковий керівник: Володько Наталя Антонівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології і радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Автор дисертації: Фецич Маркіян Тарасович
Назва дисертаційної роботи: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРТЕРМІЧНОЇ ТА НОРМОТЕРМІЧНОЇ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ЦИТОРЕДУКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З РЕЦИДИВНИМ РАКОМ ЯЄЧНИКА

Дата захисту: 16.08.2022 – 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н. Воробця Д. З.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. Воробця Д. З
Рецензія к.м.н. Лукавецького Н. О.
Кваліфікований підпис рецензії к.м.н. Лукавецького Н. О.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Свінціцького В. С.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Свінціцького В. С.
Відгук офіційного опонента д.м.н проф. Рибіна А. І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н проф. Рибіна А. І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації